سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۶ تير ۱۳۹۵

خدایا در این ماه بهره‏ ام را از برکت هایش کامل گردان

و راهم را به سوى نیکی هایش هموار نما، و از پذیرفته‏ خوبی هایش محرومم مساز، اى هدایت‏ کننده به سوى حق آشکار

خدا

 را به خدا بسپار 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

تلنگر

در خانه ای که آدم ها یکدیگر را دوست ندارند،

بچّه ها نمی توانند بزرگ شوند! شاید قد بکشند،

امّا بال و پر نخواهند گرفت ...ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]