سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۶ تير ۱۳۹۵

اینم از این قسمت 

 

نظرات بالای 13 تا

 

امید وارم خوشتون امده باشه

راوی ریوکام:

نگاش نمی کنم صداش نمی کنم تا شاید دلش برای صدام و نگام تنگ بشه

شاید اصلا تنگ نشه 

داشتم با خودم کلنجار میرفتم ک چرا اینجوری شدم

چرا فک میکنم براش مهمم

این عشق فقط یک طرفست 

بعد این همه ازاری ک بهم داد نمیدونم چجوری هنوز دوسش دارن

اصلا نمی فهمم الان باید ازش متنفر باشم اما این جور نیست

هه..

شتید می خوام با این کارام جلب توجه کنم 

هه..

دیدی اصلا براشون مهم نبود ک تو بهشون بی محلیو 

گوشه گیرو افسرده شدی 

هه..

از اول گفتم جای من پیش پدر مادرمه خواهد بود 

از فرودگاه به ترمینال برگشتیم ک بریم گرگان 

امده بودیم تهران بدرقشون 

هه..

خاله امده بود بدرقیه تک دخترش 

هه..

دخترش نمی تونست بی عشقش بمونه 

البته خاله را هم دوست داره نمی خواست بره

ک خاله وضعیتو دید فرستادش به زور راضیش کرد

هه..

من بی عشقم چیکار کنم 

هه..

عشق یه طرفه 

هه..

اخ ن این ک تا الان تو بغلش شبا می خوابیدم یا می بوسیدمش

هه..

این اخریا نگامو بهش نداختم 

هه..

بجا این ک اونو مجازات کنم خودمو مجازات کردم

هه..حقمه..

پس بلند میگم ک همه بشنون 

تنهایم حقمه

بی کسیم حقمه

اضافه بودنم حقمه

هرچی بدی بهم شده حقمه

در اخر مرگ حقمه

ن ریوکام تو حق زندگی نداری تو باید تو سختی بدی باشی

زندگی برای تو نیست 

هه..

همه این فریاد ها تودلم بود 

این بده 

اگ فریاد نیزدم سبک میشدم 

اما اینجوری از درون نابود میشم

هه..

واقعا تا الان یه احمق بودم

اره یه بچه احمق ک فک میکرد زندگیش خوبه همه چی ارومه 

اما ن همین بچه مرگ حقشه 

زندگی حقش نیست 

هه..

چه زود زندگیم داره تموم میشه 

اصلا چرا باید بیشتر از این انتظار داشته باشم 

از اولم زندگی حقم نبوده 

از اولم جام پیش پدر مادرم بوده 

از اول اول اول 

هه..

 

کم بود ببخشید ولی زود میزارم ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]